Design a site like this with WordPress.com
Get started

🌷

Thank you, VP Leni, for inspiring us and giving us hope. 🌸 Isang karangalang tumindig kasama mo.

Ipinagmamalaki kong sabihin na sana kami ni Ella ay maging katulad ng taong pinili ko- edukada, mas maraming gawa kesa salita, at nagsusumikap manatiling matapat, makatao, makabansa. Sa panahon ngayon na mas nakakarami ang pumili ng corruption at political dynasties, masaya at proud akong makukwento sa anak ko na hindi ko ibinigay sa mga tra-po ang kinabukasan niya.

You deserve to win, Leni Robredo. 🌷 But the Filipinos don’t deserve you. We are what we choose- our choices will always reflect who we are.

And we deserve what we tolerate.

God bless, Philippines! 🇵🇭

Advertisement

Author: Sen

A 20something professional wishing to fulfill her childhood dream of keeping a decent space in the blogosphere. An all-for-God servant. Also known now as Mrs. Mercado. Still a beloved princess of the King of Kings.

3 thoughts on “🌷”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: