Design a site like this with WordPress.com
Get started

🌷

Thank you, VP Leni, for inspiring us and giving us hope. 🌸 Isang karangalang tumindig kasama mo.

Ipinagmamalaki kong sabihin na sana kami ni Ella ay maging katulad ng taong pinili ko- edukada, mas maraming gawa kesa salita, at nagsusumikap manatiling matapat, makatao, makabansa. Sa panahon ngayon na mas nakakarami ang pumili ng corruption at political dynasties, masaya at proud akong makukwento sa anak ko na hindi ko ibinigay sa mga tra-po ang kinabukasan niya.

You deserve to win, Leni Robredo. 🌷 But the Filipinos don’t deserve you. We are what we choose- our choices will always reflect who we are.

And we deserve what we tolerate.

God bless, Philippines! 🇵🇭

Advertisement